Yrityslainat

Velkakirjalaina 

Velkakirjalaina eli yrityslaina on kasvun vaatimien käyttöpääoman, investointien ja yritysjärjestelyjen rahoittamiseen tarkoitettu laina. Rahoituskokonaisuudessa velkakirjalainasta voidaan käyttää myös termiä seniorilaina, joka kuvaa sen asemaa muihin lainoihin nähden.   

Juniorilaina

Juniorilaina on laina, joka on seniorilainaan nähden heikommalla etuoikeudella. Juniorilainaa ei pidä sekoittaa pääomalainaan, koska sen asema perustuu sopimukseen - ei osakeyhtiölain säännöksiin. Tätä lainamuotoa käytetään rahoitusjärjestelyissä, joissa yrityksen omaa pääomaa on tarpeen keinotekoisesti nostaa, jotta rahoitettava kokonaisuus pysyy pankin riskinhallintapolitiikan mukaisena. Juniorilainan asema perustuu sopimukseen rahoittajien välillä.

Luotollinen tili

Luotollinen tili on keino hallita rahoitustarpeen kausittaisia tai päivittäisiä muutoksia. Luotollisen tilin eli tililimiitin kustannukset muodostuvat limiittiprovisiosta sekä korosta. Pankit edellyttävät tyypillisesti joko Finnveran tai yrittäjän antamaa vakuutta.

Factoring-rahoitus

Factoring-rahoituksessa eli laskurahoituksessa lainan vakuutena toimivat myyntilaskut, ja rahoittaja käytännössä edellyttää, että laskut maksetaan rahoittajan tilille. Factoring-rahoitusta kilpailutettaessa ehdot kannattaa tutkia tarkkaan, sillä rahoituksen kustannukset vaihtelevat huomattavasti toimijoittain. Rahoittaja myös auditoi asiakkaat, joiden laskut hyväksytään rahoituksen piiriin. Toisaalta monet suuremmat toimijat eivät hyväksy factoring-rahoitusta eri syistä.