Julkinen rahoitus

Business Finland

Business Finland tarjoaa rahoitusta tutkimukseen, tuotekehitykseen ja monenlaisiin liiketoiminnan kehittämisen tarpeisiin erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille. Suuret yritykset ja tutkimusorganisaatiot voivat saada rahoitusta yhteisiin projekteihin pk-yritysten kanssa. Keskeisiä rahoitusmalleja ovat:

Innovaatioseteli startupeille - hanki yritykseesi innovaatiotoimintaan liittyviä asiantuntijapalveluita, uutta tietoa ja osaamista.

Tempo - kehitä kasvuvisiota ja strategiaa, paranna valmiuksia kansainväliseen kasvuun ja kartoita kysyntää vientimarkkinoilla.

Tutkimus, kehitys, pilotointi startupeille - kehitä osaamista, tuotteita ja palveluita, tuotantomenetelmiä ja liiketoimintamalleja. Pilotoi uuden ratkaisun toimintaa.

Nuoret innovatiiviset yritykset (NIY) - skaalaa liiketoiminta vientimarkkinoilla ja kehitä liiketoimintaa kokonaisvaltaisesti.

Lisätietoja: https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/lyhyesti/

Ministeriöt

Julkisen yritysrahoituksen tehtävänä on paikata markkinapuutteita ja jakaa riskiä yksityisten rahoittajien kanssa. Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa siitä, että kotimainen valtion yritysrahoitus ja viennin rahoitus toimivat mahdollisimman hyvin ottaen huomioon yritysten rahoitustarpeet eri kehitysvaiheissa ja yritysrahoitusta sääntelevät kansalliset ja kansainväliset säännökset.
TEM:n hallinnoimia yritystukia kohdennetaan voimakkaasti kasvuhakuisille yrityksille uuden liiketoiminnan kehittämiseen ja innovaatiotoiminnan vahvistamiseen sekä pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistämiseen.
TEM painottaa yritystukitoimintansa kärkihankkeisiin. Hallitus vie eteenpäin uudistuksia viidellä painopistealueella: työllisyys ja kilpailukyky, osaaminen ja koulutus, hyvinvointi ja terveys, biotalous ja puhtaat ratkaisut sekä digitalisaatio ja normien purkaminen. Hallituksen strategisiin tavoitteisiin liittyy 26 kärkihanketta.
TEM voi myöntää harkinnan perusteella tukea mm. innovatiivisiin energiahankkeisiin. Energiatukea myönnetään investointi- ja selvityshankkeisiin. Ns. kärkihanketukea myönnetään uusiutuvan energian ja uuden energiateknologian investointeihin.
https://tem.fi/yritysrahoitus

Myös ympäristöministeriö tarjoaa mahdollisuuksia yritystukiin painopistealueillaan.
http://www.ym.fi/fi-FI/Ministerio/Rahoitus_ja_avustukset

ELY-keskukset

Tarvitseeko yrityksesi nostetta liiketoiminnan uudistumiseen tai kansainvälistymiseen? Kehittämisavustuksen avulla ELY-keskukset voivat tukea yrityksen kokonaisvaltaista kehittymistä sekä luoda parempia edellytyksiä liiketoiminnallesi. 

ELY-keskukset myöntävät kehittämisavustusta pk-yritysten kehittämistoimenpiteisiin ja investointeihin, kun yritys aloittaa toimintansa, haluaa panostaa merkittävästi uudistumiseen tai pyrkii kasvamaan. Erityisenä painopisteenä on yritysten kansainvälistyminen.

Yrityksellä tulee olla halua kokonaisvaltaiseen ja merkittävään liiketoimintansa kehittämiseen sekä valmiutta tarttua uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin. Yrityksellä saattaa olla tarve uudistaa liiketoimintaansa toimiakseen kannattavammin muuttuneilla markkinoilla tai parantaa kasvun ja kansainvälistymisen edellytyksiä.

Lisätietoja: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/rahoitus1

EU-rahoitus

Pienet ja keskisuuret yritykset voivat saada EU-rahoitusta avustusten, lainojen ja takuiden muodossa. Avustukset ovat suoraa tukea. Muuta rahoitusta on saatavana ohjelmista, joita hallinnoidaan kansallisella tasolla.

http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_fi.htm

Tärkeimmät toimijat ja instrumentit:

Linkki sivulle Euroopan Investointipankki ja takausjärjestelyt