Toimintamalli

LÄHESTYMISTAPA JA TOTEUTETTUJA PROJEKTEJA

Keskeinen osa palveluamme on asiakasyritysten liiketoiminnan ja rahoitustarpeen  määritys.  Prosessissa yhtiönne taloudellinen tilanne selvitetään sekä arvioidaan ennusteiden realistisuus ja paikkansapitävyys. Käymme avoimen keskustelun yrittäjän kanssa tavoitellun rahoitusratkaisun toteutuskelpoisuudesta sekä potentiaalisista rahoittajista eri tilanteissa ja erityyppisissä hankkeissa. 

  • Haemme rahoitusta vain niille yrityksille, jotka ovat taloudellisesti riittävän vahvoja selviytymään velvoitteistaan.

Go Finance -tiimillä on laaja kokemus rahoituksen asiantuntijana. Toimeksiantajayrityksen lähtötilanteen määrittely auttaa lähestymään rahoittajaa perustellulla ja realistisella esityksellä, jotta haettava rahoitus vastaa liiketoiminnan kehittämis- ja/tai kasvutarpeita sekä rahoittajan tyypillistä riskiprofiilia. Go Finance :n toiminnan kivijalka on hakea rahoitusta vain niille yrityksille, jotka ovat liiketoiminnallisesti ja taloudellisesti riittävän vahvoja selviytymään sekä nykyisistä että lisärahoituksen tuomista velvoitteista.

  • Palvelemmme myös kansainvälisesti toimivia innovatiivisia yrityksiä nähtyämme, että tiimi ja taseasema on kunnossa.

Palvelemme ilolla kansainvälisestikin toimivia erinomaisen konseptin omaavia startup- ja kasvuyrityksiä. Asiakkainamme on myös suurempia yrityksiä, joiden hankekoko on riittävän suuri Euroopan Investointipankin suoria rahoituksia silmällä pitäen. Tyypillisesti palvelemaamme yritystä johtaa kokenut yrittäjä tai liike-elämässä palvellut ammattijohtaja tukenaan vahva ja osaava toisiaan täydentävä ammattilaisten tiimi. Yritysten taseasema peilaa hyvin ja realistisesti haettavan rahoituksen määrää. 

  • Voimme hakea laajasti eri rahoitusvaihtoehtoja

Etsimme ja arvioimme tarjolla olevat mahdollisuudet, oli kyse sitten tuotekehityksen ja innovaatioiden rahoituksesta, kasvun käyttöpääomarahoituksesta tai investointirahoituksesta. Rahoitusratkaisu voi käsittää seniorilainan ja juniorilainan yhdistelmiä, korkean riskin lainarahastoja, oman pääoman ehtoisesta rahoitusta (mukaan lukien joukkorahoitus) sekä Nordic Growth Market -listautumisen. Myös Euroopan Investointipankin rahoitustuotteiden tuntemus ja kehittyminen ovat ydinosaamistamme.

Varmistamme myös, että yrityksen oma liiketoimintakonsepti  ja omarahoitusosuus ovat riittävällä tasolla ennen neuvottelujen aloittamista. Näin osaamme tavoitella käynnissä olevan rahoituskierrokseen suhteutettua tasoa.

TOTEUTETTUJA PROJEKTEJA 

Aikavälillä 2016–2018 olemme toteuttaneet yli 40 projektia yhteistyössä yli 30 yrityksen kanssa. Rahoituskokonaisuuteen on sisältynyt mm.

  • Euroopan Investointipankin ja Euroopan Investointirahaston tukemaa rahalaitosrahoitusta

  • Business Finland/Tekes- ja ELY-keskus-rahoitusta

  • Finnveran tukemaa kasvu- ja kansainvälistymisrahoitusta

Asiakkaamme ovat olleet startup- ja kasvuyrityksiä mm. rakentamis- ja kiinteistö -, ICT-, teknologia-, kuluttajatuote-, elintarvike- sekä majoitus- ja ravintola-aloilta.

Vuoden 2016-2018 aikana olemme varmistaneet asiakkaille ulkopuolista rahoitusta noin 20 miljoonan euron arvosta. Olemme onnistuneet yli 90 % hankkeista, joihin olemme ryhtyneet.